1. Загальні положення

1.1. Дана угода користувача (далі по тексту – Угода) відповідно до ст. 633, 641 і глави 63 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) і адресована невизначеному колу осіб не залежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), бажаючим придбати товари в інтернет-магазині ТОВ «СТАРЛАБ» розташованому в мережі Інтернет за адресою https://starlab.ua/

1.2. Терміни та визначення

Нижче наведені терміни мають такі значення:

Акцепт – повне прийняття Відвідувачем або Покупцем умов Угоди

Відвідувач – будь-яка фізична особа – користувач мережі Інтернет, яка здійснює доступ до інтернет-магазину https://starlab.ua/

Покупець – будь-яка особа, не залежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), яка замовляє і оплачує Товари в інтернет-магазині https://starlab.ua/

Товар – об’єкт матеріального характеру, допущений до вільного обігу на території України відповідно до чинного законодавства України, представлений до продажу за допомогою інтернет-магазину https://starlab.ua/

Реєстрація – процедура, в ході якої Відвідувач або Покупець за допомогою заповнення відповідних реєстраційних форм інтернет-магазину https://starlab.ua/ надає необхідну інформацію (Персональні дані) для можливості замовлення та оплати Товарів в інтернет-магазині https://starlab.ua/

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про особу, яка надаються Відвідувачем/Покупцем в процесі реєстрації і дають можливість ідентифікувати Відвідувача/Покупця.

1.3. Якщо Відвідувач чи Покупець не згоден з умовами Угоди, він зобов’язується не користуватися цим інтернет-магазином. Реєстрація в інтернет-магазині https://starlab.ua/ означає, що Відвідувач/Покупець ознайомлений з даною Угодою, повністю розуміє і приймає її.

1.4. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена ТОВ «СТАРЛАБ» в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Нова або змінена Угода стає дійсною після розміщення її на сайті інтернет-магазину ТОВ «СТАРЛАБ».

2. Реєстрація на сайті Інтернет-магазину

2.1. Для можливості формування замовлень в Інтернет-магазині Покупцеві необхідно пройти процедуру реєстрації та внести необхідні дані для реєстрації на сайті.

2.2. При реєстрації на сайті Покупець зобов’язується надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні данні, для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем і доставки Покупцеві сплаченого ним Товару.

2.3. У процесі реєстрації на сайті інтернет-магазину https://starlab.ua/ Покупець вказує логін (свій e-mail) і пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані при реєстрації, зберігати ці дані в недоступному для третіх осіб місці. За всі дії, що здійснюються від його імені, тобто з використанням його логіна і пароля, відповідальність несе виключно Покупець.

2.4. Покупець має право запросити, змінити або видалити свої персональні дані. Для цього Покупцеві необхідно написати запит, направивши його на відповідну адресу, вказану на сайті https://starlab.ua/, або зателефонувавши за телефоном, вказаним на сайті, якщо іншого самостійного способу зміни або видалення персональних даних не передбачено технічними можливостями сайту.

3. Персональна інформація Покупця

3.1. Приймаючи цю Угоду, Покупець дає згоду на збір і використання добровільно наданої персональної інформації відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». Крім того, Покупець дає згоду Продавцю збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов’язану з аккаунтом Покупця.

3.2. Персональні дані Покупця обробляються з метою:

  • виставлення рахунків і доставки Товару;
  • забезпечення своєчасної та якісної підтримки Покупця і контакту з ним;
  • збору статистичної інформації по роботі інтернет-магазину ТОВ «СТАРЛАБ»;
  • для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

4. Замовлення товарів в Інтернет-магазині

4.1. Покупець може оформити замовлення самостійно після реєстрації на сайті інтернет-магазину https://starlab.ua/ або за телефоном, вказаним на сайті інтернет-магазину. Після оформлення замовлення покупцеві буде направлено повідомлення про підтвердження замовлення і наявність товару або про передбачувану дату надходження товару в разі його відсутності.

4.2. При відсутності необхідної кількості товару, Продавець інформує про це Покупця за допомогою направлення йому повідомлення. Покупець може погодитися прийняти товар у кількості, наявному у Продавця, або анулювати замовлення. У разі відсутності відповіді на повідомлення протягом 3-х днів Продавець вправі анулювати замовлення.

4.3. У разі відсутності товару, зазначеного на сайті інтернет-магазину https://starlab.ua/ Покупець інформується шляхом направлення йому повідомлення.

4.4. Якщо замовлення зроблене в неробочий час, вихідні або святкові дні, представник інтернет-магазину ТОВ «СТАРЛАБ» зв’яжеться з Покупцем в найближчий робочий час.

4.5. Умови оплати та доставки товару описані в розділах «Доставка» та «Оплата».

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін. Форс-мажором вважаються військові дії, страйки, безлад, аварії, пандемії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які впливають на виконання умов цієї Угоди та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

5.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вище вказаних обставин.

6. Інше

6.1. Продавець не несе відповідальності за помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться в інтернет-магазині. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар, не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Відвідувач/Покупець повинен звернутися за номером телефону, вказаним на сайті.

6.2. Продавець не несе відповідальність за можливі протиправні дії Відвідувача/Покупця щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Відвідувача/Покупця.

6.3. Продавець не несе відповідальності за втрату Відвідувачем/Покупцем можливості доступу до свого аккаунту – облікового запису на сайті https://starlab.ua/ (втрату логіна, пароля, іншої інформації).

6.4. Відвідувачі мають право переглядати і завантажувати інформацію і матеріали з сайту тільки для особистого (некомерційного) використання, за умов повного дотримання законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності, інших вимог чинного законодавства України. Заборонено комерційне та/або публічне використання матеріалів, інформації, інших даних, розміщених на сайті. Будь-яке використання матеріалів, інформації, інших даних сайту на інших сайтах та інформаційних ресурсах без згоди правовласника заборонено.

6.5. Продавець в будь-який час без повідомлення користувачів може вносити зміни в цю Угоду, а також в сервіси, матеріали, інформацію, розміщені на сайті, зокрема щодо ціни товарів, їх наявності або відсутності, інших характеристик.

6.6. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

6.7. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.